Polityka Cookies

Sprawdź w jaki sposób przetwarzamy dane na potrzeby obsługi strony internetowej

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do  informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, Finka Sp.z.o.o z siedzibą w Szczecinie.

§ 1 Definicje
 1. Administrator – oznacza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Szczecinie 71-500 , al. Wyzwolenia 44a, wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000 13  15 25, NIP: 851 25 26 494, Regon: 811641731, który świadczony usługi drogą  elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w  urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki  tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem  których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez  Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez  Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów  Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi  serwis internetowy, działającą w domenie www.centrumfala.pl
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego  Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i  przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym  zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia  Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do  Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub  oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie  wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu  Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą,  czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają  tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są  wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie  pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji  poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają  tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub  wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.  Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych  osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików  cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji  korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej  natury wymagają plików cookies.
§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji  serwisu, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia  strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji  interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z  którego pochodzi Użytkownik,
  4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji  treści,
  5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania  użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w  szczególności do:
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której  Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i  hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w  szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez  Administratora.
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów  niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w  szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia  Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego  indywidualnych potrzeb;
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz  audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,  które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze  stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i  zawartości.
§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu  przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia  dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i  uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany  ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za  pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na  urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach  obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania  (przeglądarki internetowej).